Guy Honshi

Kamienica Galicyjska - Dukla - Rynek 1 > Guy Honshi